(6)0379673418 | (6)0379677269 bestari@um.edu.my

UMSHUTTLE@MEDIC

Home / News


Perkhidmatan tambahan HEP untuk membantu pelajar yang tidak mempunyai pengangkutam bagi mendapatkan rawatan di Klinik Kesihatan Pelajar Universiti Malaya

Waktu Operasi: Hari Bekerja [8.30 pagi - 4.30 petang]
No. Tel: +603 - 7967 3506

Last Updated: 12/06/2019