(6)0379673418 | (6)0379677269 bestari@um.edu.my

The Division Of Merit Students

Berikut merupakan merit yang ditawarkan kepada pelajar yang bergiat aktif dalam aktiviti kolej:


JAWATAN KUASA TINDAKAN KOLEJ (JTK)

JAWATAN 

MERIT

Presiden

30

Setiausaha

25

Bendahari

25

Pengerusi JPK

20

JTK Dilantik

15

Wakil Aras

13

 

PROJEK/KELAB

JAWATAN

MERIT

Pengarah

10

Timbalan Pengarah

8

Setiausaha

8

Bendahari

8

Penolong Pengarah

6

Ahli Jawatankuasa

4

 Ahli / Peserta

 

PENCAPAIAN DALAM MEWAKILI KOLEJ

JAWATAN

MERIT

Pengarah

10

Timbalan Pengarah

8

Setiausaha

8

Bendahari

8

Penolong Pengarah

6

Ahli Jawatankuasa

4

Ahli / Peserta

1

 

Nota:

  1. Tambahan (5/10/15) merit untuk setiap peringkat projek (Universiti/Kebangsaan/Antarabangsa).
  2. Bagi ahli di bawah Jawantakuasa Perkembangan (JKP), pemberian markah merit adalah mengikut sistem merit bagi Projek/Kelab.
  3. Bagi Aktiviti di bawah kelulusan Pengetua, markah merit adalah separuh bagi setiap jawatan.
Last Updated: 10/10/2018