(6)0379673418 | (6)0379677269 bestari@um.edu.my

Latar Belakang

Home / BESTARI / Latar Belakang

kk4

Kolej Kediaman Keempat, Universiti Malaya atau juga dikenali dengan nama Kolej Kediaman Bestari telah berdiri teguh di atas bumi Universiti Malaya sejak bulan Ogos 1963. Pada awal penubuhannya, hanya terdapat tiga blok penginapan iaitu Blok A, B dan C dan bagi menampung pertambahan bilangan mahasiswa UM, satu bangunan tambahan (Blok D) telah dibina pada 1971. Bahagian pentadbiran kolej pula terletak di aras bawah Blok C, yang merangkumi Pejabat Am, Kaunter Kunci, Bilik Mesyuarat serta Bilik Felo. Selain itu, terdapat juga infrastruktur lain yang disediakan seperti Dewan Bestari, Bilik Muzik, Bilik-bilik aktiviti pelajar, bilik seminar serta surau untuk kegunaan bersama para pelajar. Sehingga kini, kolej ini mampu menempatkan 650 orang pelajar ijazah dasar yang kebanyakkanya merupakan pelajar daripada Fakulti Pendidikan, Fakulti Sains, Fakulti Bahasa dan Linguistik, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Fakulti Sastera dan Sains Sosial dan beberapa fakulti yang lain. Selain itu, kolej ini juga ada menyewakan bilik-bilik kepada pelajar ijazah tinggi.

Tampuk pentadbiran kolej sentiasa berubah-ubah dari semasa ke semasa. Namun, pengurusan kolej yang diterajui oleh Prof. Madya Dr. Jal Zabdi Mohd Yusoff selaku Pengetua Kolej, dibantu oleh 4 orang felo, 2 orang pembantu felo serta 19 staf kolej selama 3 tahun bermula 2013 telah banyak membawa Kolej Kediaman Keempat menjadi sebuah kolej yang disegani. Banyak perubahan yang telah dilakukan untuk memberi keselesaan kepada para pelajar. Oleh yang demikian, bersama-samalah kita sebagai warga Kolej Kediaman Keempat menjaga kemudahan serta harta benda kolej ini sebaiknya.

Semoga semua mahasiswa khususnya penghuni Kolej Kediaman Keempat memperolehi kejayaan sama ada dalam bidang akademik mahupun kepimpinan apabila melangkah keluar dari kolej kediaman ini.

Residential College Fact Sheet
Last Updated: 10/10/2018